strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2017-11-13 12:05 / 7660   K. Zaremba informacje ogólne
Olimpiada Statystyczna

Rejestracja szkół i uczestników

Rozpoczęcie rejestracja szkół i uczestników

24.10.2017 r.

Zakończenie rejestracji szkół i uczestników

21.11.2017 r.

Zawody Szkolne

Rozpoczęcie testu on-line. Test trwa 45 minut.

01.12.2017 r.

godz. 900

Zgłoszenie przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej konieczności przeprowadzenia zawodów

w trybie procedury awaryjnej.

Zgłoszenia po godz. 945 nie będą akceptowane.

01.12.2017 r.

do godz. 945

Udostępnienie wyników

01.12.2017 r.

od godz. 1400

Ogłoszenie wyników przez Komisję Szkolną w danej szkole

01.12.2017 r.

Odwołania od decyzji Komisji Szkolnej do Przewodniczącego Komitetu Okręgowego

do 06.12.2017 r.

Zawody Okręgowe

Rozpoczęcie testu pisemnego. Test trwa 90 minut.

09.01.2018 r.

godz. 1000

Komitet Okręgowy ogłasza wyniki

09.01.2018 r.

do godz. 1400

Przekazanie przez Komitet Okręgowy do Komitetu Głównego protokołu
z przebiegu zawodów okręgowych wraz z testami uczestników

12.01.2018 r.

Ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych

19.01.2018 r.

Odwołania od decyzji Komitetu Okręgowego do Przewodniczącego Komitetu Głównego

do 24.01.2018 r.

Komitety Okręgowe informują uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego o miejscu

i sposobie organizacji zawodów centralnych

26.01.2018 r.

Zawody Centralne – etap pierwszy

Rozpoczęcie testu on-line. Test trwa 45 minut.

28.02.2018 r.

godz. 900

Komitet Główny sporządza protokół z przebiegu etapu pierwszego zawodów centralnych

28.02.2018 r.

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Olimpiady Statystycznej

28.02.2018 r.

Odwołania od decyzji do Przewodniczącego Komitetu Głównego

do 01.03.2018 r.

Zawody Centralne – etap drugi

Rozpoczęcie pracy pisemnej -  drugiego etapu zawodów centralnych.

Test trwa 45 minut.

09.03.2018 r.

 © Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl