strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2016-09-23 13:02 / 6593   E. Balana-Mroczkowska informacje ogólne
Olimpiada Wiedzy o Żywności

Olimpiada Wiedzy o Żywności

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywności uprzejmie informuje, że Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XIX Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności. W roku szkolnym 2016/2017 Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski:

I etap szkolny- do 7 października 2016 r.

II etap okręgowy- 25 listopada 2016 r.

III etap ogólnopolski- 16-17 marca 2017 r.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego.

Laureaci finału Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia . w roku szkolnym 2016/2017 laureaci mają wstęp bez egzaminu na następujące uczelnie:

- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu- Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,

- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu- Wydział Nauk o Żywności,

- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie- Wydział Technologii Żywności,

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie- Wydział Nauk o Żywności, Towaroznawstwo.

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie- Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji,

- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu- Wydział Towaroznawstwa,

- Politechnika Gdańska w Gdańsku- Wydział Chemiczny, Biotechnologia,

- Politechnika Łódzka w Łodzi- Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,

- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie- Wydział Technologii Żywności i Żywienie Człowieka,

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- Wydział Nauk o Żywności,

- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy- Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,

- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie- Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie- Wydział Towaroznawstwa.

 

Regulamin Olimpiady: www.zsps.poznan.pl

 

 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl