strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2013-09-20 09:38 / 3882   K. Zaremba informacje ogólne
XXXVIII edycja Olimpiady Artystycznej

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W OLIMPIADZIE

 

Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, w której nauka kończy się egzaminem maturalnym – zatem uczeń, który jeszcze nie ma matury, oraz uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjalnej na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku, Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).


JAK PRZYSTĄPIĆ DO OLIMPIADY

1. Uczeń, który chce wziąć udział w Olimpiadzie, musi do 7 października 2013 r. zgłosić się do nauczyciela opiekuna, wypełnić Kartę Uczestnika Olimpiady Artystycznej i ustalić z nauczycielem temat własny.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl