strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2012-10-22 08:19 / 3087   K. Mikulski informacje ogólne
WYSTARTOWAŁA XXXIX OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Wspólnym posiedzeniem Komitetu Głównego OWT z sekretarzami Komitetów Okręgowych OWT w Muzeum Techniki NOT w Warszawie zainaugurowano XXXIX Olimpiadę Wiedzy Technicznej. Będzie ona rozgrywana w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2012/2013.

Olimpiada jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Organizatorem Olimpiady jest Naczelna Organizacja Techniczna. Patronem OWT jest Minister Gospodarki.

Jest to jedna z większych olimpiad tematycznych, w której rokrocznie bierze udział prawie 10 tysięcy zawodników - uczniów blisko 500 szkół ponadgimnazjalnych !
Mają oni szansę zdobyć tytuł laureatów w dwóch grupach: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej.

Cele jakie postawiono przed Olimpiadą pozostały niezmienne do dziś. Jest to:
1. budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych - zainteresowania techniką,
2. rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
3. lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
4. rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
5. wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, a w szczególności uzdolnionej technicznie,
6. rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
7. stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
8. podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Terminy zawodów XXXIX OWT:
Zawody I stopnia - eliminacje szkolne - odbędą się w piątek 26 października 2012 r.
Zawody II stopnia - eliminacje okręgowe - odbędą się w czwartek 10 stycznia 2013 r.
Zawody III stopnia - finały centralne - odbędą się w dniach 12-14 kwietnia 2013 r.

Zawody finałowe XXXIX OWT odbędą się w Bydgoszczy.

Aktualnie trwa zgłaszanie się zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie szkół do właściwych Komitetów Okręgowych OWT

Więcej o Olimpiadzie na stronie www.owt.edu.pl 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl