strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2012-07-02 14:41 / 2869   A. Koziołkiewicz informacje ogólne
Olimpiady pilotażowe

Olimpiady pilotażowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010–2013 organizuje wraz z partnerami 4 olimpiady pilotażowe. Są to olimpiady:
  1. Olimpiada Języka Hiszpańskiego
  2. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów
  3. Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
  4. Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
Partnerami olimpiad są:
  1. Polskie Towarzystwo Neofilologiczne – Olimpiada Języka Hiszpańskiego;
  2. Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej – Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów;
  3. Stowarzyszenie „Talent” – Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.
  4. Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S. B. Lindego – Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów;
Całkowity budżet przeznaczony na finansowanie pilotażowych olimpiad wynosi 6 298 000,00 zł.
Pilotażowy charakter olimpiad ma na celu przyczynić się do przetestowania i wprowadzenia szeregu innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań w zakresie przeprowadzania i organizacji tychże olimpiad, jak również zarządzania, realizacji zadań, promocji oraz zarządzaniu informacją. Celem jest również usprawnienie procesów prowadzących do racjonalizacji i standaryzacji kosztów olimpiad.
Obok wysokiej wartości i jakości merytorycznej tych zmian istotna jest nowoczesna i atrakcyjna dla uczestników forma danej olimpiady. Za takie uważa się między innymi wykorzystanie możliwości internetu, multimediów, e-learningu. Ważne jest aby stwarzać dla uczniów możliwości pokazania własnych umiejętności i osiągania sukcesu.
Duży nacisk należy położyć na uproszczenie struktury organizacyjnej, jak również na standaryzację regulaminów olimpiad.
Wartością dodaną będzie wsparcie dla nauczycieli w przygotowywaniu uczniów do olimpiad w postaci materiałów (zadania, scenariusze lekcji, testy, gry dydaktyczne, prezentacje itp.), doradztwa ekspertów, warsztatów, wykładów i kursów (również online).© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl