strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

2011-11-14 14:18 / 2415   A. Borysiak informacje ogólne
VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie "Gwiezdny Krąg"
Tegoroczna edycja Olimpiady przynosi wiele zmian w jej dotychczasowym przebiegu. Jedną z nich jest elektroniczne rozwiązywanie testów w dwóch pierwszych stopniach zawodów Olimpiady. Kolejnym novum jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego Olimpiady o całą materię wymaganą do egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Zamiarem organizatorów jest nie tylko zwiększenie zainteresowania wśród uczniów tym przedmiotem, ale także umożliwienie sprawdzenia zdobytej wiedzy z przedmiotu wiedza o społeczeństwie przed egzaminem maturalnym z tegoż przedmiotu. Wszystkie etapy Olimpiady są opracowywane zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym z programem nauczania i zakresem przedmiotowym egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie. Dzięki platformie e – learningowej, znacznie ułatwiono możliwości uczestnictwa w Olimpiadzie, gdyż po zarejestrowaniu się w systemie uczestnik sam, bez angażowania nauczyciela, może wziąć udział w Olimpiadzie. Zapraszamy do udziału!© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl