strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Konkursy i olimpiady » olimpiady

informacje ogólne VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów jest realizowana w ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-01-03 09:23 / 2526    K. Mikulski

informacje ogólne VI Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-11-30 12:40 / 2468    M. Bazelak

informacje ogólne VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie "Gwiezdny Krąg"
Tegoroczna edycja Olimpiady przynosi wiele zmian w jej dotychczasowym przebiegu. Jedną z nich jest elektroniczne rozwiązywanie testów w dwóch pierwszych stopniach zawodów Olimpiady. Kolejnym novum jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego Olimpiady o całą materię wymaganą do egzaminu maturalnego z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Zamiarem organizatorów jest nie tylko zwiększenie zainteresowania wśród uczniów tym przedmiotem, ale także umożliwienie sprawdzenia zdobytej wiedzy z przedmiotu wiedza o społeczeństwie przed egzaminem maturalnym z tegoż przedmiotu. Wszystkie etapy Olimpiady są opracowywane zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym z programem nauczania i zakresem przedmiotowym egzaminu dojrzałości z wiedzy o społeczeństwie. Dzięki platformie e – learningowej, znacznie ułatwiono możliwości uczestnictwa w Olimpiadzie, gdyż po zarejestrowaniu się w systemie uczestnik sam, bez angażowania nauczyciela, może wziąć udział w Olimpiadzie. Zapraszamy do udziału!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-11-14 14:18 / 2415    A. Borysiak

informacje ogólne Olimpiada Języka Francuskiego
W roku szkolnym 2011/2012 już po raz trzydziesty piąty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają okazję stanąć w szranki o miano najlepiej władających językiem francuskim. Olimpiada ma charakter trzystopniowych zawodów. Ostatni etap wyłoni laureatów i finalistów Olimpiady Języka Francuskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-10-28 10:11 / 2390    A. Borysiak

informacje ogólne XIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności
XIV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności jest organizowana przy Zespole Szkól Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-10-07 12:38 / 2332    K. Mikulski

informacje ogólne I edycja Olimpiady o Polskim i Europejskim Rynku Pracy
I edycja Olimpiady o Polskim i Europejskim Rynku Pracy - ideą przyświecającą Olimpiadzie jest m.in. innowacyjne podejście do zagadnień związanych z polskim i europejskim rynkiem pracy, kształtowanie umiejętności poruszania się na zmiennym i konkurencyjnym krajowym oraz europejskim rynku pracy, promocja europejskich systemów kształcenia zawodowego na cele rynku pracy oraz podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-10-03 13:50 / 2309    K. Mikulski

informacje ogólne XIV ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie
Olimpiada Wiedzy o Prawie organizowana jest pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Honorowy patronat pad Olimpiadą (połączony ze sponsorowaniem nagród dla laureatów szczebla centralnego) jak do tej pory objęli m.in.: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marszałek Sejmu RP, Poseł na Sejm RP Andrzej Kania, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Ostrołęckiego, Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki, Prezydent Miasta Ostrołęki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-09-20 12:02 / 2263    K. Mikulski

informacje ogólne XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
W roku szkolnym 2011/2012 jest oreganizowana XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem "W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-09-20 11:16 / 2288    K. Mikulski

informacje ogólne XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Uprzejmie informujemy, że Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2011/2012 organizuje XXV Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Odbędzie się ona pod hasłem „W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-09-15 08:40 / 2262    K. Mikulski

informacje ogólne 35. Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych
Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w 35. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Terminarz olimpiady znajduje się w załączniku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-09-07 13:58 / 2245    A. Borysiak


<<< nowsze informacje     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl