strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2017-12-21 14:24 / 7780   R. Ciechanowski informacje ogólne
Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny na mural upamiętniający żołnierzy „Cichociemnych”

Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku zaprasza młodzież wieku 14-17 lat ze szkół z całej Polski do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Plastycznym na projekt muralu upamiętniającego żołnierzy „Cichociemnych”.

 

Cele konkursu:

  • propagowanie wiedzy o Cichociemnych,
  • zachęcanie młodzieży do zainteresowania historią,
  • rozpowszechnianie postaw patriotycznych,
  • budowanie poczucia dumy z historii i jej bohaterów,
  • przywrócenie pamięci o żołnierzach należących do Cichociemnych.

Wymagania dotyczące prac:

Praca powinna upamiętniać konkretne wydarzenie z historii Cichociemnych, którego krótki opis i datę wydarzenia należy dołączyć na oddzielnej kartce (druk komputerowy). Pracę należy wykonać dowolną techniką w formacie A3.

 

Prace należy przesyłać do dnia 28.02.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Związek Polskich Spadochroniarzy VI Oddział Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok z dopiskiem Konkurs.

 

Nagrody

Autor najlepszej pracy zostanie zaproszony na uroczyste odsłonięcie muralu, wykonany mural będzie podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Nagrodzeni uczestnicy (trzy pierwsze miejsca) otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymają dyplomy.

 

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl