strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2017-12-21 09:22 / 7770   R. Ciechanowski informacje ogólne
Ogólnopolski Konkurs „Serfuj i szanuj innych w sieci – lepszy Internet zaczyna się od Ciebie”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, w ramach działań związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI 2018), zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Serfuj i szanuj innych w sieci – lepszy Internet zaczyna się od Ciebie” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.

 

Cele konkursu:

  • propagowanie zasad bezpieczeństwa i przestrzeganie przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem Internetu,
  • kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy wśród dzieci,
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,
  • wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
  • wyrabianie pewności siebie i dowartościowania własnej osoby,
  • radość przedstawiania swych zdolności.

Uczniowie przygotowują plakat na temat zawarty w tytule konkursu. Plakat musi być wykonany w dowolnym programie graficznym i zapisany w formacie jpg. Szczegółowe warunki zawarte są w regulaminie.

 

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły do 2 lutego 2018 r. (decyduje data wpłynięcia pracy do Sekretariatu Szkoły, a nie data stempla pocztowego). Adres: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, ul. Rocha 221, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem (DBI 2018).

 

Konkurs oceniany jest w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria (klasy I-III), II kategoria (klasy IV-V) i III Kategoria (klasy VI-VII).

 

Informacja o Konkursie na stronie Organizatora: link.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl