strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2018-01-09 13:30 / 7742   A. Nicpońważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2017

Nowe wzory sprawozdań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2017


Szanowni Państwo
Organy prowadzące szkoły oraz biblioteki pedagogiczne


W związku z §15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667), zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania z realizacji ww. zadania do dnia 15 stycznia 2018 r. na poniżej załączonych wzorach.

Rozliczenie z wykorzystanego wsparcia finansowego należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,

ul. Konarskiego 1-3,

85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem „Rozliczenie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za rok 2017".

Załączniki dla organów prowadzących szkoły:

1.1 Zbiorcze zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych przez organ prowadzący szkoły;

1.2 Zestawienie wydatków w podziale na szkoły;

1.3 Zestawienie ilościowe;

1.4 Informacja o zrealizowanych działaniach.

Załączniki dla organów prowadzących biblioteki pedagogiczne:

2.1 Zbiorcze zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych przez organ prowadzący biblioteki pedagogiczne;

2.2 Zestawienie wydatków w podziale na biblioteki pedagogiczne;

2.3 Zestawienie ilościowe;

2.4 Informacja o zrealizowanych działaniach.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl