strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2017-11-29 10:20 / 7707   M. Bazelakważna informacja dla nauczycieli
Konkurs na Nauczyciela - Innowatora

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z realizacją Programu rządowego Aktywna tablica, ogłasza konkurs na Nauczyciela - Innowatora, który w ramach przygotowanego konkursu zostanie wyłoniony do końca 2017 r. (jeden na terenie województwa) i nagrodzony nagrodą rzeczową.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczyciele szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczyciele publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

 

Warunkami konkursu są objęte wszystkie szkoły, nie tylko te, które wzięły udział Programie Aktywna tablica w 2017 r.

 

Zgłoszenie do Konkursu należy przesłać elektronicznie do właściwego kuratora oświaty do 22 grudnia 2017 r.

 

Załączniki:

  1. Regulamin Konkursu Nauczyciel - Innowator.
  2. Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Załącznik nr 2 do regulaminu - Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych - osoba pełnoletnia.
  4. Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych - osoba niepełnoletnia.
  5. Załącznik nr 4 do regulaminu - Oświadczenie o wyrażaniu zgody na udział w konkursie „Nauczyciel-Innowator”© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl