strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2023-01-20 15:04 / 11301   A. Wnorowski informacje ogólne
Placówki doskonalenia nauczycieli i formy kształcenia ustawicznego posiadające akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do wiadomości wykazy placówek doskonalenia nauczycieli oraz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego posiadających na dzień 31 grudnia 2022 r.  akredytację Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl