strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2022-01-12 08:35 / 10615   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r.

Informujemy, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do stosowania od 2022 r.

 

Potrzeba aktualizacji wynika z konieczności stosowania we wszystkich województwach jednolitej dokumentacji, która ułatwi ocenianie wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, opracowanie sprawozdania, podsumowanie programu w ramach corocznych analiz ilościowych i jakościowych.

 

Zamieszczamy w wersji edytowalnej:

  1. Wniosek organu prowadzącego do wojewody o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
  2. Załącznik nr 1 do wniosku organu prowadzącego – Wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu";
  3. Wzór Sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
  4. Wzór Sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wymienione wzory dokumentów należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2021 r. (w sprawozdaniu szkoły do organu, organu do wojewody) oraz w kolejnych etapach realizacji zadania, zgodnie z rozporządzeniem i programem.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. z 2019 r. poz. 267);
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 stanowiący załącznik do uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (poz. 1007).

© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl