strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontaktinformacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

2021-10-15 11:04 / 10405   K. Sobieszczańskaważna informacja informacje ogólne
Konkursy przedmiotowe - realizacja etapu szkolnego konkursów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół biorących udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, 

uprzejmie przypominam, iż zgodnie z postanowieniami Regulaminu ogólnego Rozdział 8. ORGANIZACJA ETAPU SZKOLNEGO: ZADANIA DYREKTORA I ZADANIA SZKOLNYCH KOMISJI KONKURSOWYCH § 25 pkt 15 dyrektor szkoły dokonuje, w ciągu dwóch dni roboczych od terminu przeprowadzenia etapu szkolnego, rejestracji wszystkich wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów z wybranego konkursu, poprzez wpisanie w systemie PIKO całkowitej liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz dodatkowo przez określenie czy uczeń stawił się na konkurs, czy nie i czy nie został zdyskwalifikowany.
W dwóch ostatnich przypadkach, dyrektor jako liczbę uzyskanych punktów wpisuje „0” (zero).

W przypadku niedokonania przez dyrektora rejestracji wyników we wskazanym terminie system automatycznie dyskwalifikuje szkołę z udziału w konkursach."

 

 

Ponadto informujemy, iż w myśl postanowień regulaminowych po etapie szkolnym nie przesyłamy prac uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego do przewodniczącego - cała dokumentacja konkursowa pozostaje w dokumentacji szkoły. Jedynie na wniosek przewodniczącego komisji wojewódzkiej konkursu, dyrektor niezwłocznie przekazuje określoną przez przewodniczącego we wniosku dokumentację.
© Copyright 2023 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl