strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Aktualności » Ostatnio dodane (30 dni)

informacje ogólne Weryfikacja danych szkół, uczniów i opiekunów uczniów uczestniczących w Konkursach przedmiotowych ważna informacja
W związku z koniecznością przygotowania, po etapie wojewódzkim, prawidłowych pod względem prawnym zaświadczeń dla finalistów i laureatów Konkursów Kuratora Oświaty oraz stosownych dyplomów i podziękowań prosimy o zweryfikowanie: poprawności rejestracji w systemie PIKO nazwy Państwa szkoły, która w PIKO powinna być zgodna ze statutem szkoły, poprawności rejestracji imion, nazwisk, dat i miejsc urodzenia, uczniów biorących udział w konkursach, poprawność rejestracji imion i nazwisk opiekunów osób startujących w konkursach,poprawność rejestracji imion i nazwisk dyrektorów szkół.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-02-22 10:58 / 7952    K. Zaremba

informacje ogólne Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt. "Jesteśmy dumni z Polski - naszej Ojczyzny"
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Jesteśmy dumni z Polski - naszej Ojczyzny" organizowany jest przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku oraz Szkołę Podstawową nr 25 w Elblągu. Konkurs odbywa się w ramach obchodów jubileuszowych, w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie u dzieci uczuć i postaw patriotycznych, więzi z krajem ojczystym, szacunku do symboli narodowych, polskiej historii, tradycji i kultury, rozwijanie dziecięcej kreatywności, wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 5-6 lat z oddziałów przedszkolnych w całym kraju. Patronem medialnym konkursu jest tygodnik "Gość Niedzielny".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2018-02-22 09:45 / 7931    A. Koziołkiewicz

informacje ogólne Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Języka Hiszpańskiego
Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Języka Hiszpańskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-02-21 13:34 / 7946    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Języka Angielskiego
Zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursowej z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-02-21 13:34 / 7945    K. Sobieszczańska

informacje ogólne XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego w Skępem
W konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-02-21 11:37 / 7943    K. Zaremba

informacje ogólne I Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Tańca „Polska Niepodległa” Baboszewo 2018
W konkursie udział mogą wziąć grupy przedszkolne oraz grupy klas I-III szkoły podstawowej, które wykonują jeden utwór wokalny i jeden taneczny. Utwór wokalny musi być związany z tematem: „Piosenka patriotyczna”. Taniec uczestnicy wykonują na temat : „Taniec Niepodległościowy”. W jednej grupie nie może być więcej niż 20 uczestników, a czas występu nie może przekroczyć 8 min.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2018-02-21 10:50 / 7944    K. Zaremba

informacje ogólne Nabór kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego
Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) jako publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej, w ramach projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (projekt pozakonkursowy).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2018-02-21 10:37 / 7925    R. Ciechanowski

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Matematyki w roku szkolnym 2017/2018
Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-02-21 10:08 / 7937    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych
Zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2017/2018.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-02-21 10:08 / 7935    K. Sobieszczańska

informacje ogólne Konkurs „Ekologiczny edukator szkolny”
Konkurs ma formę międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, oraz gmin sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie, które zostaną wyłonione spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-02-21 09:08 / 7938    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10     starsze informacje >>>
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl