strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja zdrowotna

2014-03-18 14:42 / 4393   K. Zaremba informacje ogólne
Projekt "Tourette de Pologne "

Projekt „Tourette de Pologne - program aktywizujący chorych na zespół Tourette'a i ich bliskich” skierowany jest do osób dotkniętych zespołem Tourette'a w całej Polsce. Jego założeniem jest zaktywizowanie osób z zespołem Tourette'a i ich bliskich do wzięcia pełnego udziału w życiu społecznym i lepszego korzystania ze swoich praw obywatelskich, nagłośnienie problematyki zespołu Tourette'a w społeczeństwie, minimalizowanie dyskryminacji osób chorych i ich rodzin, zdecentralizowanie działań PSST, aby lepiej je dostosować do potrzeb lokalnych.

Głównym celem projektu jest wykreowanie sieci lokalnych liderów, po jednym w każdym województwie. Odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do pracy w terenie, wyposażeni w materiały i publikacje, wspierani kampanią społeczną liderzy będą prowadzić działalność aktywizacyjną i edukacyjną w swoim otoczeniu.

W pierwszym etapie projekt zakłada powstanie materiałów i publikacji, przekształcenie strony internetowej www.tourette.pl w nowoczesny interaktywny serwis oraz stworzenie spotu do kampanii społecznej. Następnie odbędzie się cykl szkoleń dla liderów lokalnych. Najbardziej istotnym działaniem będzie ogólnopolska akcja polegająca na działalności lokalnej przeszkolonych liderów. W projekcie planowana jest również konferencja, która będzie miała charakter informacyjno-promocyjny oraz wizyta studyjna dla przedstawicieli zarządu i najbardziej aktywnych liderów u partnera zagranicznego.

Program realizowany będzie od października 2013 r. do września 2014 r.

Partnerzy:
Tourette-Gesellschaft Deutschland e.V. (Niemcy)
Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna
Stowarzyszenie Inicjatyw Prospołecznych

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
http://www.programszwajcarski.gov.pl/
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl