strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja obronna

2009-04-14 11:00 / 520   J. Popielewskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Informacja - Zaproszenie na konferencje

Bydgoszcz, 29.03.2009r.

WP.JS.0020/8a/09.                                                Szanowni Państwo
                                                Marszałek Województwa
                                                Kujawsko-Pomorskiego,
                                                Prezydenci Miast,
                                                Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie
                                                Dyrektorzy oraz Nauczyciele
                                                gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
W związku z nowelizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, zaprasza do wzięcia udziału w konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół województwa, na temat edukacji dla bezpieczeństwa. Nowa koncepcja programowa zakłada przesunięcie treści związanych z tą problematyką już na III etap edukacyjny, z kontynuacją na etapie IV (dotychczasowe przysposobienie obronne). Omówienia wymagają między innymi takie sprawy jak: kwalifikacje nauczycieli przewidzianych do nauczania przedmiotu (modułu), zadania szkoły (organizacja zajęć, środki dydaktyczne do realizacji procesu pedagogicznego, współpraca z innymi podmiotami, działającymi na rzecz edukacji, organizacja specjalistycznych obozów szkoleniowo - wypoczynkowych itp.). Konferencja zaplanowana jest na 29 kwietnia 2009 r. (środa) w auli Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w godzinach :10.00 - 14.00.
Zadanie koordynuje st. wizytator Jarosław Słoma (052 3348807, 052 3497623, 052 3497629).

Plan konferencji:

  • Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle zmian programowych - forma, zakres oraz kalendarium zmian (Jarosław Słoma - Kuratorium Oświaty Bydgoszczy).
  • Instytucje otoczenia społecznego szkoły, wspierające edukację dla bezpieczeństwa (przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy).
  • Aktualne i perspektywiczne propozycje wydawnicze w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa (3-4 podmioty).
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wojska Polskiego, w zakresie promocji obronności (przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy).
  • Strzelectwo sportowe w szkole - stan faktyczny i prawny oraz możliwości zmiany (przedstawiciele Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Kujawsko - Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Policji).
  • Wykorzystanie oferty wychowawczej organizacji pozarządowych, na przykładzie działań Chorągwi Kujawsko - Pomorskiej ZHP (przedstawiciel Chorągwi).

    Dyrektor Wydziału Pedagogicznego          
    Ewa Ludwikowska                      
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl