strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja obronna

2009-02-03 08:40 / 398   J. Popielewski informacje ogólne
Komunikat o planowanej konferencji w sprawie edukacji dla bezpieczeństwa

Bydgoszcz, 29.01.2009r.

WP.JS.0020/8/09

                                           Szanowni Państwo
                                           Marszałek Województwa
                                           Kujawsko - Pomorskiego,
                                           Prezydenci Miast,
                                           Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie


W związku z nowelizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, planuje przeprowadzenie konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół województwa, na temat edukacji dla bezpieczeństwa. Nowa koncepcja programowa zakłada przesunięcie treści związanych z tą problematyką już na III etap edukacyjny, z kontynuacją na etapie IV (dotychczasowe przysposobienie obronne). Omówienia wymagają między innymi takie sprawy jak: kwalifikacje nauczycieli przewidzianych do nauczania przedmiotu (modułu), zadania szkoły (organizacja zajęć, środki dydaktyczne do realizacji procesu pedagogicznego, współpraca z innymi podmiotami, działającymi na rzecz edukacji itp.). Konferencja planowana jest na przełom marca i kwietnia 2009r. a jej miejsce (miejsca) uzależnione są od liczby osób zainteresowanych. Dlatego, uprzejmie proszę o przekazanie informacji o liczbie chętnych do wzięcia udziału w konferencji (nauczycieli, dyrektorów, także nauczycieli PO ze szkół ponadgimnazjalnych), co pozwoli na odpowiednie przygotowanie się organizatorów i zaproszonych gości. Zgłoszenia proszę przesyłać mailem, wg załączonego wzoru (zał. nr 1) na adres: danslo@poczta.onet.pl , w nieprzekraczalnym terminie - do 27 lutego 2009r.
Zadanie koordynuje st. wizytator Jarosław Słoma (052 3348807, 052 3497623).

Plan konferencji:

  • Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle zmian programowych - forma, zakres oraz kalendarium zmian (Jarosław Słoma - Kuratorium Oświaty Bydgoszczy).
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Wojska Polskiego, w zakresie promocji obronności (przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy).
  • Instytucje otoczenia społecznego szkoły, wspierające edukację dla bezpieczeństwa (przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy).
  • Strzelectwo sportowe w szkole - stan faktyczny i prawny oraz możliwości zmiany (przedstawiciele Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Kujawsko - Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Policji).
  • Aktualne i perspektywiczne propozycje wydawnicze w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa (3-4 podmioty).

Kujawsko-Pomorski                  
Kurator Oświaty                    
Iwona Waszkiewicz                  


© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl