strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja ekologiczna

2014-10-07 10:59 / 4821   K. Mikulski informacje ogólne
Program "Zgodnie z Naturą"

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Zgodnie z Naturą. Zgłoszenia do 19 października 2014 r. Zgodnie z Naturą to program z zakresu edukacji ekologicznej skierowany do uczniów/uczennic szkół podstawowych (klasy 4-6) i gimnazjalnych, których placówki zlokalizowane na obszarach chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. Udział w programie jest bezpłatny. Udział w programie obejmuje trzy semestry szkolne, z czego dwa (semestr letni 2014/ 2015 oraz zimowy 2015/2016) poświęcone są na realizację projektów lokalnych.

Program ma na celu:

- Zdobycie wiedzy na temat różnorodności biologicznej i obszarów chronionych oraz szans i zagrożeń z nimi związanych.

- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce przez młodzież, przeprowadzając projekty skierowane do społeczności lokalnych.

-Zaproponowanie akcji/działań, dzięki którym mieszkańcy/ki i lokalne instytucje zdobędą wiedzę o wartości obszaru, w którym żyją oraz korzyściach, jakie mogą czerpać z jego ochrony.

Więcej informacji udziela

Joanna Gus 

Koordynatorka projektu "Zgodnie z naturą"
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10; 00-666 Warszawa

tel. +48 (22) 825 05 50 wew. 108
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl