strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja ekologiczna

2014-04-24 09:29 / 4490   K. Zaremba informacje ogólne
Program edukacyjny "Myśliwi - Dzieciom, Dzieci - Zwierzętom"

Na przełomie roku 2010/11 rozpoczął funkcjonowanie program „Odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim”, w ramach którego wiele kół łowieckich bydgoskiego okręgu PZŁ realizuje introdukcję zajęcy, kuropatw, dzikiego królika i bażantów, tych gatunków, których populacja wyraźnie zmalała ze względów środowiskowych i zagrożeń szkodniczych.

 

W ramach tegoż programu funkcjonuje, pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, program edukacji ekologiczno-łowieckiej o nazwie „Myśliwi–Dzieciom, Dzieci–Zwierzętom”. Program ten wspólnie realizowany jest przez koła łowieckie i współpracujące z nimi szkoły. Z jednej strony edukuje dzieci i młodzież w dziedzinie przyrody i podstawowych form jej ochrony, a z drugiej strony w sposób umiejętny, dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci przybliża problematykę łowiecką i rolę myśliwych w procesie ochrony środowiska.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl