strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » wspieranie uzdolnień

2015-03-26 13:48 / 5314   K. Mikulski informacje ogólne
Platforma Upowszechniania Nauki w Polsce PONAD HORYZONTEM

Na Platformie opublikowane są materiały dotyczące zagadnień z różnych dziedzin wiedzy, między innymi:
- historii – www.o-nauce.pl/kategoria/historia  
- muzyki i sztuki – www.o-nauce.pl/kategoria/sztuka
- z zakresu fizyki niskich temperatur – www.o-nauce.pl/film/eksperymenty-z-cieklym-azotem-i-cieklym-helem,76
- fizyki widzenia - www.o-nauce.pl/filmy/artykul,o-dobrym-widzeniu,49  
- odnawialnych źródeł energii - www.o-nauce.pl/filmy/technika  
Filmy uzupełniane są artykułami oraz galerią fotografii. Wszystkie materiały przygotowywane są z myślą o wykorzystywaniu ich w celach edukacyjnych na lekcjach bądź, jako materiał uzupełniający dla uczniów we współpracy z naukowcami i nauczycielami.

Na Platformie zamieszczono szereg nowych informacji dotyczących miejsca specjalnego na mapie Polski, którego walory edukacyjne są wielowymiarowe.
Jest to kompleks zamkowo-parkowy Gołuchów, położony w Wielkopolsce - stworzony, jako "raj na ziemi" przez Izabellę hrabinę Działyńską z książąt Czartoryskich. Miejsce wyjątkowe - pod każdym względem – architektury, przyrody, historii i sztuki … Z wielką pieczą i starannością miejsce to tworzono i pielęgnowano, by ostatecznie udostępnić je już w XIX wieku zwiedzającym.

Obecnie w znacznej części spadkobiercą tych idei jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie www.o-nauce.pl/instytucja/osrodek-kultury-lesnej-w-goluchowie , który rozwija i dba o piękno tego miejsca, prowadzi badania dotyczące drzew i lasów oraz edukuje młodzież i wszystkich odwiedzających.
Na Platformie prezentowane są najważniejsze informacje o ciekawym Muzeum Leśnictwa, które swoje zbiory udostępnia w obiektach historycznych Gołuchowa, o parku-arboretum oraz o Pokazowej Zagrodzie Zwierząt, o planowanych wydarzeniach, o organizowanych zajęciach, o wydawnictwach przygotowywanych w celach edukacyjnych i poznawczych przez Ośrodek Kultury Leśnej.
www.o-nauce.pl/instytucja/osrodek-kultury-lesnej-w-goluchowie/miejsce
www.o-nauce.pl/instytucja/osrodek-kultury-lesnej-w-goluchowie/wydarzenia
www.o-nauce.pl/instytucja/osrodek-kultury-lesnej-w-goluchowie/edukacja
Zamieszczone na Platformie Upowszechniania Nauki w Polsce PONAD HORYZONTEM materiały mogą być przydatne w procesie edukacji. 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl