strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2009-04-20 15:00 / 531   J. Popielewski informacje ogólne
I edycja konkursu „Komputerowy Biathlon”

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół średnich do udziału w I edycji konkursu „Komputerowy Biathlon” organizowanego przez serwis AV-School.pl. Konkurs składa się z 6 etapów. Wśród zadań konkursowych mogą znaleźć się prace graficzne, prace z teorii IT, odpowiedzi na konkretne pytania. Na zwycięskie drużyny, jak również reprezentowane przez nie szkoły, czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.av-school.pl.

Regulamin

 • Organizatorem konkursu "Komputerowy Biathlon" jest serwis internetowy www.av-school.pl. Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest firma Kaspersky Lab Polska.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich z całej Polski, zarejestrowanych w serwisie AV-School. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna. W konkursie mogą brać udział drużyny składające się z 1-7 uczniów.
 • Każdy uczestnik może wypełnić formularz rejestracyjny jeden raz.
 • W celu zgłoszenia udziału w konkursie, lider drużyny jest zobowiązany poprzez formularz zgłoszeniowy przesłać informację zawierającą:
  - nazwę drużyny
  - skład osobowy drużyny (imię, nazwisko i login na stronie internetowej AV-School każdego użytkownika ze wskazaniem na lidera drużyny).
  - nazwę szkoły,
  - adres szkoły, - imię i nazwisko nauczyciela opiekującego się drużyną
 • Zgłoszenia można przesyłać także na adres info@av-school.pl. W tytule wiadomości zgłoszeniowej powinien znajdować się zapis "Komputerowy Biathlon - zgłoszenie".
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek problemów technicznych nie leżących po stronie organizatora.
 • Spis drużyn biorących udział w konkursie zostanie opublikowany na stronie internetowej serwisu AV-School.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów oraz danych osobowych.
 • Każdy ze zwycięzców zostanie poinformowany o wygranej za pomocą wiadomości e-mail.
 • Organizator ma prawo do rozszerzenia listy nagród, przedłużenia terminu trwania konkursu lub zmiany terminu przyznania nagród.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu konkursu.
 • Zgłoszenie i przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Zasady konkursu
 • Konkurs składa się z 6 etapów i trwa 6 tygodni. Na każdy tydzień przypada jeden etap.
 • Ogłoszenie wyników i wyłonienie zwycięzców z gimnazjów i szkół średnich nastąpi nie później niż do 10 czerwca 2009 r.
 • Rejestracja drużyn do konkursu trwa 4 tygodnie - rozpoczyna się 8 kwietnia i kończy się 3 maja, czyli w dniu zakończenia I etapu konkursu.
 • Konkurs rozpoczyna się 27 kwietnia i kończy się 7 czerwca.
 • W każdym tygodniu drużyna przysyła odpowiedź na zadanie konkursowe, które pojawiać się będzie na stronie internetowej Serwisu w każdy poniedziałek.
 • Odpowiedzi na zadania konkursowe przysyła lider drużyny.
 • Drużyna jest zobowiązana przysłać rozwiązanie zadania w ciągu 7 dni od momentu jego pojawienia się na stronie serwisu AV-School.
 • Oceny za dany etap przyznane poszczególnym drużynom, pojawią się na stronie internetowej Serwisu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania prac tego etapu.
 • Wśród zadań znaleźć się mogą prace graficzne, prace z teorii IT, odpowiedzi na konkretne pytania itp.
 • Wszelkie pytania odnośnie konkursu można zadawać na forum internetowym AV-School w dziale "Komputerowy Biathlon".
 • Za każdy etap przyznawane są punkty. Nieprzystąpienie do danej rundy nie eliminuje drużyny z udziału w konkursie. Za etap ten zostanie przyznane 0 punktów.
 • Kryteria oceny:
  - zawartość informacji merytorycznych
  - oryginalne ujęcie tematu i prezentacja pracy.
  - poprawność językowa
  - pomysłowość
  - kreatywność - praca twórcza, opierająca się na własnej wiedzy uczestników jest wyżej oceniana, niż praca odtwórcza, będąca tylko zbiorem informacji z różnych dostępnych źródeł.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl