strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2009-03-02 08:25 / 437   J. Popielewski informacje ogólne
Ogólnopolski Konkurs Na Stronę Internetową „Klucz do bezpiecznego komputera” - projekt strony internetowej

Ogólnopolski Konkurs Na Stronę Internetową
„Klucz do bezpiecznego komputera” - projekt strony internetowej

W dobie upowszechnienia Internetu , istotnym jest ,by równie popularna stała się wiedza na temat bezpiecznego poruszania się w sieci i zabezpieczenia systemu przed „nieproszonymi gośćmi”

Regulamin konkursu

Organizator konkursu
Nauczyciele Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej.

Uczestnicy konkursu

Uczniowie szkół ponadgimazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych). Szkołę reprezentować mogą uczniowie indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych.

I etap konkursu polega na samodzielnym stworzeniu strony internetowej na w/w temat.

Prace najwyżej ocenione zostaną zakwalifikowane do II etapu.

II etap będzie polegał na wykonaniu przez uczestników strony internetowej z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez egzaminatorów.

Szczegółowe informacje dotyczące tej części konkursu otrzymają drużyny, które zakwalifikują się do II etapu.

Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie strony internetowej poświęconej konkursowi. Z tego względu prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do tego celu w załączniku oświadczenie.

Wymagania dotyczące oddanych prac.

Strona powinna być wykonana w języku HTML z wykorzystaniem kaskadowych arkuszy stylu lub PHP. Zastosowane mogą być elementy FLASH-a.Strona nie może zawierać apletów JAVY. Wymagane jest napisanie strony uniwersalnie dla przeglądarki INTERNET EXPLORER i MOZILLA FIREFOX.
Wymagane jest by strona była wykonana z użyciem oprogramowania licencjonowanego.

Prace konkursowe prosimy nadsyłać na adres szkoły:

Techniczne Zakłady Naukowe
ul.Łańcuckiego 10,
41-300 Dąbrowa Górnicza

z dopiskiem Konkurs na stronę internetową pt.„Klucz do bezpiecznego komputera”

Nie Bądź sztywny
stwórz stronę, z której
sam chciałbyś korzystać.
Zabawa także może być NAUKĄ.


Komisja w składzie:
- mgr inż. Anna Łukasik - doradca metodyczny
- mgr Marta Wiltosińska
- mgr Ewa Litewka
- mgr Grażyna Zabiegała
- mgr Zenon Kociołek
- mgr inż. Krzysztof Sulej
- mgr Mariusz Paszkowski
- mgr Dariusz Jopek

Uwaga!
Sprawdzane będą prace , których treść będzie zgodna z tematem konkursu.

Oceniane będzie: Punktacja
Poziom merytoryczno-estetyczny
Poprawność merytoryczna 0-10
Poziom realizacji tematu 0-20
Szata graficzna 0-20
Przejrzystość 0-10
Poziom techniczny
Prawidłowość użytego kodu 0-20
Zaawansowanie zastosowanych języków 0-20
Optymalizacja strony 0-10
Właściwa nawigacja 0-5
Poprawność i zaawansowanie wykorzystywanych narzędzi graficznych 0-20
Razem Max.135pkt.


Prace najwyżej punktowane przechodzą do kolejnego etapu.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania w terminie 5 dni od wydania werdyktu przez Komisję konkursu.

Na adres:
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Łańcuckiego 10
(liczy się data stempla pocztowego).

Terminarz konkursu:
pierwszy etap

  • zgłoszenie osób należy przesłać do 3 marzec 2009 r.
  • oddanie prac - ostateczny termin 16 marzec 2009 r (Liczy się data stempla pocztowego).
  • ogłoszenie wyników 23 marzec 2009 r.

drugi etap
  • 22 kwiecień 2009 r (dokładny termin zostanie podany finalistom 1-szego etapu).
    Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: tzn@dabrowa.pl
  • (mgr D.Porc , mgr M.Wiltosińska, mgr inż.D. Lubaszka, mgr A. Matuszek lub faxem: 262-53-10)


DLA FINALISTÓW KONKURSU PRZEWIDYWANE SĄ CENNE NAGRODY.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl