strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2009-01-28 10:30 / 389   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Monitoring trwałości projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek


Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest zobowiązane zapewnić monitoring trwałości zrealizowanych projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, w tym policealne oraz centra kształcenia ustawicznego i praktycznego wyposażone zostały w sprzęt informatyczny i oprogramowanie.

W związku z powyższym przypomina się, że w szczególności:

- sprzęt informatyczny otrzymany w ramach EFS powinien być wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą, zgodnie z celami statutowymi szkoły/placówki,
- sprzęt informatyczny przez okres minimum 5 lat od przekazania powinien funkcjonować jako całość, bez rozdzielenia,
- sprzęt informatyczny otrzymany w ramach EFS może być wykorzystywany w ramach innych projektów współfinansowanych z EFS wyłącznie nieodpłatnie, z pominięciem kosztów eksploatacji sal, w których on się znajduje,
- sprzęt informatyczny otrzymany w ramach EFS powinien być oznaczony logo EFS.

Kuratorium zostało zobowiązane do systematycznego przeprowadzania kontroli realizacji związanych z projektami zobowiązań szkół i placówek, na rocznym poziomie minimum 5% całości projektu z lat 2005-2008.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl