strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2008-12-01 08:30 / 326   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Centralny rejestr MEN usług i napraw gwarancyjnych

Na witrynie internetowej MEN: www.men.gov.pl/gwarancjeserwisowe został umieszczony „Centralny rejestr MEN usług i napraw gwarancyjnych”.

Szkoły i placówki, które otrzymały z MEN w latach 2004 - 2008 sprzęt komputerowy w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego są zobowiązane do przekazywania informacji o realizacji przez dostawców sprzętu komputerowego zobowiązań gwarancyjnych.

Proszę o zgodne z instrukcją zarejestrowanie się do systemu i wpisanie wszystkich udokumentowanych świadczeń serwisowo-gwarancyjnych dotyczących projektów „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz „ICIM” edycja 2004-2008.
Następnie należy na bieżąco (przynajmniej raz na kwartał) dopisywać informacje dotyczące realizacji usług gwarancyjnych.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl