strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2012-06-12 12:51 / 2843   K. Zaremba informacje ogólne
IX Konferencja Informatyka w Edukacji

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza: nauczycieli informatyki, wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli akademickich i wykładowców, którzy chcą podnosić efekty kształcenia stosując nowoczesne technologie, dyrektorów szkół i metodyków wszystkich przedmiotów na IX Konferencję "Informatyka w Edukacji" IwE2012.

 

Kolejną, już IX edycję konferencji będą stanowiły tradycyjnie wykłady, warsztaty i seminaria/warsztaty firm sponsorskich. Uczestnictwo w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji. Wykłady konferencyjne są wykładami otwartymi dla wszystkich chętnych. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zalogowania w serwisie i zapisania się na wybrane warsztaty - liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na warsztaty będą możliwe w dniach 13-25 czerwca 2012. Konferencja ma zasięg regionalny, mile widziani są również nauczyciele spoza regionu kujawsko-pomorskiego. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.


Termin Konferencji: 3-4 lipca 2012 roku

Miejsce Konferencji: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

Tematyka Konferencji:
 

 • rola informatyki w rozwoju człowieka,
 • metodyka nauczania informatyki,
 • praca z uczniem uzdolnionym informatycznie,
 • informatyka w kształceniu zawodowym,
 • nowoczesne technologie w pracy każdego nauczyciela,
 • szkoła a e-nauczanie,
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji a informatyka w edukacji.


  Cele Konferencji:
 • podnoszenie jakości pracy nauczycieli informatyki,
 • wskazywanie możliwości zwiększania efektów kształcenia przez stosowanie nowoczesnych technologii w pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, nauczyciela akademickiego i wykładowcy.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy wykładów i warsztatów konferencyjnych otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji. Zaświadczenie będzie można wydrukować ze strony konferencyjnej po 10 września 2012 roku. Dokument jest ważny z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły, placówki, której są Państwo pracownikami.


Podczas Konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają materiały z poprzedniej jej edycji. Po tegorocznej Konferencji organizatorzy również planują wydanie materiałów metodycznych dla nauczycieli, z wykładów i warsztatów konferencyjnych, w formie drukowanej książki. Autorów prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przygotowania publikacji.

 

 
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl