strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2011-10-03 13:53 / 2310   K. Mikulski informacje ogólne
Rejestracja do programu "Szkoła z klasą 2.0"

Program skierowany jest do nauczycieli, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego i twórczego korzystania z nowych technologii oraz są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji.

 

Rejestracja szkół do programu wystartowała na początku września i potrwa do połowy października.

Co nowego w tegorocznej edycji?

  • Po raz pierwszy proponujemy czynny udział nie tylko nauczycielom, ale także Dyrektorowi szkoły;
  • Rozpoczynamy program Pilotaż 2.0, w którym 30 wybranych szkół przetestuje trzy modele e-nauczania:

1. Jeden laptop/komputer na ucznia: na wybranych lekcjach każdy uczeń ma do dyspozycji komputer, a zadanie domowe wymaga także korzystania z komputera i Internetu;

2. Jeden laptop/komputer dla kilkorga uczniów (3-5): na wybranych lekcjach i poza lekcjami (np. przy realizacji projektów uczniowskich albo na zajęciach pozalekcyjnych) zespół uczniów korzysta z komputera i Internetu;

3. Komputer/laptop i rzutnik/tablica interaktywna na lekcjach: nauczyciele (wszyscy lub większość) prowadzą zajęcia lekcyjne (i pozalekcyjne) przy pomocy własnego lub szkolnego laptopa/komputera i rzutnika/tablicy interaktywnej.

O wyborze szkoły do programu Pilotaż 2.0 zadecyduje odpowiednie zaplecze techniczne placówki. Brany pod uwagę będzie także udział szkoły w poprzedniej edycji programu Szkoła z klasą 2.0.

  • Rozszerzamy zadania dla uczniów na blogach. Każdy uczeń zdobędzie dwie sprawności związane z wykorzystaniem nowych technologii: „Uczymy się z TIK” (I semestr) i „Działamy z TIK” (II semestr);
  • Wprowadzamy Certyfikat 2.0 – może się o niego ubiegać każda szkoła w programie. Wymagane jest wykonanie zadań przez dyrektora, nauczycieli i uczniów. Certyfikat będzie miał formę eleganckiej plakietki, świadczącej o tym, że szkoła wkroczyła w XXI wiek.

Co kontynuujemy?

  • Kodeksy 2.0 (dobre praktyki korzystania z nowych technologii, wypracowywane w toku debat i dyskusji przez całą szkolną społeczność);
  • Zadania TIK (sposób na przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad Kodeksu na lekcji i w domu);
  • Projekty edukacyjne (metoda nauczania stawiająca na samodzielność, kreatywność i zespołową pracę uczniów);
  • Szkolne Festiwale 2.0 (święto nowoczesnej edukacji: podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli);
  • Debaty i konferencje ekspertów;
  • Warsztaty i szkolenia dla uczestników programu.

Program Szkoła z klasą 2.0 trwa przez cały rok szkolny 2011/2012. Szczegółowe informacje – regulamin, harmonogram, zadania dotyczące program i wiele innych – na stronie internetowej http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero.

Serdecznie zapraszamy!

 

Program realizuje idee zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego, przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Objęty jest honorowym patronatem minister Katarzyny Hall.

 

Kontakt:

tel.: 22 825 01 81

e-mail: szkolazklasa2zero@ceo.org.pl

www.szkolazklasa2zero
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl