strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2008-10-10 07:00 / 220   J. Popielewskiważna informacja informacje ogólne
Nieodpłatne szkolenie internetowe "Zagrożenia w cyberprzestrzeni - mit czy rzeczywistość"
          Fundacja "Teraz Mazowsze" oraz Niepubliczna Placówka Oświatowa "Educo" organizuje w dniach 20 października - 15 grudnia 2008 roku nieodpłatne internetowe szkolenie na temat: "Zagrożenia w cyberprzestrzeni - mit czy rzeczywistość". Adresatami szkolenia są nauczyciele, wychowawcy i rodzice. Jego celem jest uświadomienie faktycznych zagrożeń, dla dzieci i młodzieży, wynikających z niekontrolowanego korzystania z komputera i Internetu. Należą do nich przede wszystkim uzależnienia (infocholizm), moderowanie postaw i zachowań agresywnych oraz dostęp do treści niebezpiecznych (pornografia, pedofilia, infoterroryzm). Szkolenie jest współfinansowane przez Ministerstwo Zdrowia, a udział w nim jest nieodpłatny. Wykładowcami są pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej, psycholodzy, psychoterapeuci i prawnicy.

Program realizowany będzie z wykorzystaniem techniki telewizji internetowej i będą mogły z niego korzystać wszystkie osoby posiadające dostęp do Internetu.

Dodatkowe informacje o programie, wykładowcach oraz zasadach udziału w szkoleniu na stronie www.educotv.pl
.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl