strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2010-07-16 12:53 / 1358   J. Popielewski informacje ogólne
Projekt „Megabajty Wiedzy”

Projekt „Megabajty Wiedzy”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Działanie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.3

Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego województwa kujawsko-pomorskiego

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Projekt „Megabajty wiedzy” realizowany jest w ramach umowy pomiędzy firmą American Systems a Województwem Kujawsko-Pomorskim. Objętych nim zostanie 90 szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz doskonalenia zawodowego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Celem projektu edukacyjnego jest  wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej w tychże placówkach. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.3  Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego i będzie realizowany od 1 września 2009 do 30 października 2010 roku.

 

SZKOLENIA   (wrzesień / październik 2010 - ostatnie szkolenia!!!)

 

Do udziału w projekcie z każdej ze szkół zaproszona zostanie trzyosobowa reprezentacja - dyrektor oraz 2 nauczycieli dowolnego przedmiotu. W ramach dwudniowego szkolenia przedstawiciele szkół otrzymają szczegółowe informacje dotyczące zasad obsługi i działania platformy, zapoznają się z funkcjonalnością, zaletami i możliwościami wykorzystania systemu dla zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty edukacyjnej.

 

Szkolenia prowadzone przez American Systems są certyfikowane. Ich ukończenie pozwoli jego uczestnikom wzbogacić doświadczenie zawodowe, a uzyskany certyfikat można dołączyć do dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli.

 

 Do udziału w projekcie zapraszamy następujące typy szkół
-Gimnazjum dla Dorosłych
-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (na podbudowie szkoły podstawowej/gimnazjum)
-Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)
-Profilowane Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
-Technikum dla Dorosłych (na podbudowie szkoły podstawowej)
-Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej)

 

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

 

Wszystkie informacje o sposobie przystąpienia do projektu, wzory wymaganych dokumentów zgłoszeniowych, wersję demo platformy e-learningowej oraz dodatkowe informacje znajdą Państwo w załącznikach oraz na stronach internetowych: www.megabajtywiedzy.edu.pl  ,  www.american-systems.pl  Wszystkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e.iwanska@american-systems.pl

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

 

Kontakt:

Ewa Iwańska

Ekspert ds. promocji i rekrutacji

American Systems Sp. z o.o.

www.american-systems.pl

e.iwanska@american-systems.pl

61 62 48 307
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl