strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2008-07-14 07:00 / 134   J. Popielewski informacje ogólne
Realizacja projektów ,,Pracownie komputerowe dla szkół?"
Telegram
do dyrektorów szkół i placówek


Data nadania: 14 lipca 2008 rok, godz. 12.00

Temat: Realizacja projektów ,,Pracownie komputerowe dla szkół…”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przypominamy, że zgodnie z zapisami znajdującymi się w protokole odbioru pracowni - szkoły, które otrzymały pracownie komputerowe w latach 2005 - 2008 w ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - są zobowiązane do przedstawiania informacji o wykonaniu przez dostawców sprzętu komputerowego zobowiązań gwarancyjnych.

          W związku z tym proszę o przygotowanie zestawienia wszystkich awarii zgłaszanych serwisantom sprzętu komputerowego. Zestawienie powinno zawierać następujące informacje:

 • Numer umowy
 • Numer szkoły na liście MEN
 • Województwo
 • Powiat
 • Gmina
 • Nazwa szkoły zgodnie z danymi zawartymi w protokole odbioru pracowni
 • Miejscowość
 • Kod pocztowy
 • Poczta
 • Ulica
 • Numer lokalu
 • Numer telefonu
 • Nazwa urządzenia zgodna z protokołem odbioru pracowni
 • Cena jednostkowa zgodnie z protokołem odbioru pracowni
 • Data zgłoszenia awarii
 • Data przyjęcia zgłoszenia
 • Data naprawy
 • Czas usunięcia nieprawidłowości licząc od następnego dnia po zgłoszeniu awarii (nie licząc dni wolnych od pracy)
 • Czy dostarczono urządzenie zastępcze na czas naprawy?
 • Nazwa lub rodzaj dokumentu potwierdzającego zgłoszenie naprawy
 • Uwagi


Wzór zestawienia znajduje się w załączniku.

Zestawienie powinno być sporządzone w oparciu o posiadaną przez szkołę dokumentację zgłaszanych awarii.

O terminie i sposobie przekazania ww. zestawień szkoły zostaną powiadomione w terminie późniejszym osobnym komunikatem.

Zbigniew J a g u s z e w s k i,

starszy wizytator ; Koordynator Edukacji Informatycznej,

tel. 0566218591, e-mail: zjaguszewski@uwoj.bydgoszcz.pl© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl