strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2010-04-16 14:14 / 1150   M. Bazelak informacje ogólne
Oferta szkoleń e-learningowych
W związku z pismem z WEiK/TK/0710/15/10 z dnia 25 marca 2010 r. przypominającym o potrzebie przeszkolenia nauczycieli szkół (placówek), które brały udział w projektach Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego obejmujących wyposażanie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie (,,Pracownie komputerowe dla szkół”, „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, „Wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie”, „Doposażenie centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego w pracownie komputerowe”), informuję, że akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli DC Edukacja przygotował i zgłosił ofertę szkoleń e-learningowych dla zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów szkół biorących udział w tych projektach.© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl