strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
informacje ogólne  Jesteś w dziale informacje ogólne » Kształcenie » edukacja informatyczna

2010-03-25 12:09 / 1117   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Komunikat w sprawie szkoleń nauczycieli dotyczących projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”

 

Bydgoszcz, 25 marca 2010 r.


WEiK/TK/0710/15/10Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół uczestniczących
we współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
projekcie „Pracownie komputerowe dla szkół”          Szkoła, która brała udział w projekcie ,,Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego powinna posiadać dokumenty potwierdzające realizację szkoleń nauczycieli zgodne z deklaracją przystąpienia do projektu.
          Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zostało zobowiązane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do zapewnienia monitoringu trwałości tych projektów. W ponad 10% monitorowanych szkół stwierdzono uchybienia polegające na niezrealizowaniu zobowiązania organów prowadzących do przeszkolenia nauczycieli zgodnie ze złożoną deklaracją przystąpienia do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”.

          Przypominam, że organy prowadzące złożyły następujące zobowiązania dotyczące ukończenia kursów przez nauczycieli:

1. w szkołach podstawowych do 12 oddziałów:


a) dwóch nauczycieli trzyczęściowy kurs M - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce     szkolnej (3 razy po 24 h, tj. M1, M2 i M3),
b) jeden nauczyciel (opiekun pracowni) dwuczęściowy kurs SPD (2 razy po 40 h,
    tj. SPD1 i SPD 2),
c) dyrektor szkoły 40 h kurs K.


2. w szkołach podstawowych powyżej 12 oddziałów:


a) trzech nauczycieli trzyczęściowy kurs M - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce     szkolnej (3 razy po 24 h, tj. M1, M2 i M3),
b) jeden nauczyciel (opiekun pracowni) dwuczęściowy kurs SPD (2 razy po 40 h,
    tj. SPD1 i SPD 2),
c) dyrektor szkoły 40 h kurs K.


3. w gimnazjach (niezależnie od ilości oddziałów):


a) trzech nauczycieli trzyczęściowy kurs M - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce     szkolnej (3 razy po 24 h, tj. M1, M2 i M3),
b) jeden nauczyciel (opiekun pracowni) dwuczęściowy kurs SPD (2 razy po 40 h,
    tj. SPD1 i SPD 2),
c) dyrektor szkoły 40 h kurs K.


4. w szkołach ponadgimnazjalnych (niezależnie od ilości oddziałów):


a) pięciu nauczycieli trzyczęściowy kurs M - Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce     szkolnej (3 razy po 24 h, tj. M1, M2 i M3),
b) jeden nauczyciel informatyki 40 h kurs I – zaawansowane techniki tworzenia stron WWW,
c) jeden nauczyciel (opiekun pracowni) trzyczęściowy kurs SPD (3 razy po 40 h,
    tj. SPD1, SPD2 i SPD 3),
d) dyrektor szkoły 40 h kurs K.


Podstawa programowa kursów została przedstawiona w projekcie. Program kursów musi być dostosowany do wybranej przez szkołę platformy sprzętowej (IBM lub Apple Macintosh) i wybranej platformy sieciowej (Microsoft, Novell lub Linux).

Jednocześnie, w związku ze zgłaszanymi przez szkoły zobowiązane do realizacji ww. szkoleń problemami ze znalezieniem na rynku szkoleniowym odpowiedniej oferty, proszę akredytowane firmy szkoleniowe o kontynuację szkoleń wg typów kursów (D lub K, PD lub SPD, M i OCM).
Szkolenia powinny być przeprowadzone przy zachowaniu dotychczasowych wymogów:


1) zapewnienie wszystkim uczestnikom możliwości udziału w poszczególnych typach szkoleń (zgodnie z     dotychczasowym zakresem szkolenia i wymiarem godzin),
2) dostarczeniu każdemu nauczycielowi wymaganego kompletu podręczników i pomocy dydaktycznych,
3) wystawienia przez akredytowany ośrodek szkoleniowy odpowiedniego certyfikatu ukończenia kursu wszystkim     uczestnikom, którzy ukończyli dana formę kursową.


         W celu obniżenia kosztów szkolenia oraz umożliwienia nauczycielom uczestnictwa w szkoleniach w dowolnym czasie dopuszczamy możliwość wykonania szkoleń w postaci zdalnej (e-learning), mieszanej (blended learning) oraz tradycyjnej.


Plik z danymi teleadresowymi szkół, które zobowiązane były do przeszkolenia nauczycieli zgodnie ze złożoną deklaracją przystąpienia do projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”

KUJAWSKO-POMORSKI
WICEKURATOR OŚWIATY

Ewa Ludwikowska
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl